NoPlagiat: självstudieguide om plagiering & upphovsrätt

Som en del av bibliotekets arbete med plagieringsfrågor har vi skapat en självstudieguide för att ge dig en uppfattning om vad plagiering är och hur man undviker det. Guiden är i första hand avsedd för studenter, men alla är välkomna att använda den.

Guiden består av fem moduler som tar upp olika aspekter av plagiering, referenshantering, citering och upphovsrätt. Vi rekommenderar att du börjar med "Vad är plagiering?" och gör övriga moduler i fallande ordning. Guiden tar ca 30 minuter att genomföra.

Varje modul innehåller bakgrundsinformation, några exempel och avslutas med övningar.

Om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss: plagiering@bibl.liu.se