Upphovsrätt

Creative Commons-licenser (CC)

En del material på internet har tydliga licensavtal via Creative Commons (CC), som talar om hur man får använda materialet, utifrån upphovsrättsinnehavarens önskemål, utan att behöva fråga om lov. Med Creative Commons kan man själv bestämma vad som får göras med den egna publikationen.

Observera: Creative Commons-licenser kan inte återkallas. En Licensgivare, som angivit ett verk med Creative Commons-licens, kan inte återkalla licensen eller hindra någon att använda verket med licensen. Nyutgivning av samma verk kan distribueras utan Creative Commons-licens men tidigare utgivning av verket med en Creative Commons-licens kan inte återkallas.

Creative Commons-licenser består av fyra byggstenar:

 

Creative Commons fyra villkor.Källa:
Creative Commons (u.å.). Downloads. [fotografi].
https://creativecommons.org/about/downloads/ Licens Creative Commons (BY) [2017-07-10]
Creative Commons (u.å.). Om Creative Commons licenserna
http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/ [2017-07-10]


Ovan fyra byggstenar kan sedan kombineras till sex olika lager:

Creative Commons 6 layers.Källa:
Creative Commons (u.å.). Downloads. [fotografi].
https://creativecommons.org/about/downloads/ Licens Creative Commons (BY) [2017-07-10]
Creative Commons (u.å.). Om Creative Commons licenserna
http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/ [2017-07-10]


När man återanvänder material med en CC-licens ska en referens anges som innehåller en länk till den CC-licens som materialet har. Nedan visas exempel på ett fotografi med en CC-licens i en referenslista enligt Harvard:

Miller, P. (2006). BedZED tulips [fotografi]. https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABedZED_tulips.jpg
Licens Creative Commons (BY) [2015-12-03]