Upphovsrätt

Upphovsrätten styr hur man får använda någon annans arbete. Om man vill använda någon annans material i det egna arbetet behövs alltid upphovsrättsinnehavarnas tillstånd. Dessutom krävs en korrekt angiven referens. Det krävs inget tillstånd att referera till någon annans arbete från sitt eget arbete.

Genom avtal slutna mellan svenska lärosäten och Bonus Copyright Access, är det tillåtet för lärare att i utbildningssyfte inom lärosätet dela och distribuera upphovsrättsskyddat material genom att

a) spara digitalt på lärosätets slutna nätverk (t.ex. Lisam),
b) använda kopierat material i presentationer som t.ex. PowerPoint,
c) spara och dela ut digitala presentationer på läroverkets slutna nätverk och e-post,
d) dela ut papperskopior till registrerade studenter.