NoPlagiat: självstudieguide om plagiering & upphovsrätt

Som en del av bibliotekets arbete med plagieringsfrågor har vi skapat en självstudieguide för att ge dig en bättre uppfattning om vad plagiering är och hur man undviker det. Guiden är i första hand avsedd för studenter, men alla är välkomna att använda den.

Guiden består av fem olika moduler som tar upp olika aspekter av plagiering, referering och upphovsrätt. Vi rekommenderar att du börjar med "Vad är plagiering?" och gör övriga moduler i kronologisk ordning. Om du är intresserad av ett speciellt moment eller letar efter specifika råd kan du också välja ett relevant alternativ från vänstermenyn. Guiden tar ca 30 minuter att genomföra.

Varje modul innehåller bakgrundsinformation, några exempel och avslutas med övningar för att testa din förståelse.

Om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss: plagiering@bibl.liu.se