Utvärderingsformulär för NoPlagiat

I vår ständiga strävan efter att förbättra NoPlagiat självstudieguiden, vi är mycket intresserade av att få feedback på hur väl guiden fyllde dina behov. Vi skulle uppskatta om du tog ett par minuter att svara på följande frågor.


1. Är du student / anställd vid Linköpings universitet?
Ja Nej

2. Vilken årskurs läser du?
Åk 1 Åk 2 Åk 3 Master Anställd Övrigt

3. Vilket program läser du?


4. Om du har slutfört guiden som en del av en kurs, vilken kurs?


5. Hur mycket av guiden har du gjort?
Allt, inklusive övningarna
Vissa delar, inklusive övningarna
Alla delar men inga övningar
Vissa delar men inga övningar
Ganska lite

6. Om du inte gjorde den hela guiden, vilka delar läste/gjorde du?
Vad är plagiering?
Att referera
Att citera
Att parafrasera
Upphovsrätt

7. Lista tre saker du har lärt dig av att använda guiden:


8. Lista två saker du tycker var oklara med guiden:


9. Lista en sak du tror skulle förbättra guiden:


10. Övrigt: