Fråga 1

Orginaltext:

Whilst statistics should only ever be used as a rough guide, it's interesting to note that according to gs.statcounter.com, in the 12 months from July 2010 to July 2011, global mobile browser use had risen from 2.86 to 7.02 percent

Texten är hämtad från s. 8 i: Frain, B. (2012). Responsive Web Design with HTML5 and CSS3: learn responsive design using HTML5 and CSS3 to adapt websites to any browser or screen size. Birmingham: Packt Publishing.

Exempeltext:

While statistics can only be used to give a rough picture, it is very interesting to see that gs.statcounter.com report that from July 2010 to July 2011, world-wide mobile browsing rose from 3 to 7% (Frain 2012).
Korrekt angiven referensen finns i referenslistan.

Är texten ett exempel på korrekt parafrasering?

A. Ja
B. Nej


Välj samtliga korrekta svarsalternativ. Du kan inte gå vidare till nästa fråga om du valt ett felaktigt svarsalternativ, avmarkera i så fall detta.