Att parafrasera

Exempel

Originaltext
Auktioner av utsläppsrättigheter kan organiseras så att myndigheten utbjuder den tillåtna totala mängden utsläpp, begär in anbud och utifrån det bestämma det pris där utbudet överensstämmer med efterfrågan. Därmed motsvaras situationen av den om tillgången hade sålts på en konkurrensmarknad.
Exemplet hämtat från s. 130 i: Pihl, H. (2014). Miljöekonomi. Lund: Studentlitteratur.

Felaktig parafrasering
Texten innehåller endast små ändringar jämfört med originaltexten, där den understrukna texten är identisk med originalet:

För att fastställa priset på utsläppsrätter kan en myndighet göra så att den utbjuder den tillåtna totala mängden utsläpp, begär in anbud och sedan bestämmer priset utifrån efterfrågan. Då blir det likt en riktig konkurrenssituation (Pihl 2014).
Exemplet hämtat från s. 130 i: Pihl, H. (2014). Miljöekonomi. Lund: Studentlitteratur.
Korrekt parafrasering
Den omskrivna texten ligger inte för nära originalet, den egna ”rösten” framträder i texten:
Ett sätt att fastställa priset är att göra en auktion. Myndigheten erbjuder hela mängden utsläppsrätter och företagen får sedan lämna anbud. Utifrån givna anbud fastställer myndigheten priserna. Då blir det likt en riktig konkurrenssituation (Pihl 2014).
Exemplet hämtat från s. 130 i: Pihl, H. (2014). Miljöekonomi. Lund: Studentlitteratur.
De båda ovanstående exemplen har en korrekt referens i både den löpande texten och i referenslistan.