Att citera

Exempel på citat enligt Harvard

Kort citat

Exempel på kort citat inom citattecken.

Utifrån givna anbud fastställer myndigheten priserna. ”Därmed motsvaras situationen av den om tillgången hade sålts på en konkurrensmarknad.” (Pihl 2014, s. 130)
Exemplet hämtat från: Pihl, H. (2014). Miljöekonomi. Lund: Studentlitteratur.

Långt citat

Om man citerar ett längre stycke text ska det skrivas i ett eget stycke med indrag i såväl höger- som vänsterkant. I dessa fall används inte citattecken. Texten kan också förminskas lite för att göra det tydligt att det är ett blockcitat.

Auktioner av utsläppsrättigheter kan organiseras så att myndigheten utbjuder den tillåtna totala mängden utsläpp, begär in anbud och utifrån det bestämma det pris där utbudet överensstämmer med efterfrågan. Därmed motsvaras situationen av den om tillgången hade sålts på en konkurrensmarknad. (Pihl 2014, s. 130)
Exemplet hämtat från: Pihl, H. (2014). Miljöekonomi. Lund: Studentlitteratur.