Att referera

Referenslista

  1. Referenslistan ska innehålla de uppgifter om de olika källorna som krävs för att de ska kunna särskiljas från andra källor och för att de enkelt ska kunna återfinnas av läsaren. Normalt innefattar dessa uppgifter bl.a. författare, publiceringsår och titel.
  2. Om man använder Vancouver ordnas referenslistan i stigande sifferordning baserat på den ordning som referenserna förekommer i texten. För de flesta andra referensstilar, såsom Harvard och Oxford, sorteras referenserna alfabetiskt efter huvuduppslag.
  3. Huvuduppslag är det första ordet som anges i en referens när den presenteras i referenslistan. Det kan t.ex. vara författarens efternamn, titel eller en organisation.
  4. DOI (Digital Object Identifier) är en permanent länk till en elektronisk källa, t.ex. vetenskapliga tidskriftsartiklar. DOI-nummer kan anges i referensen.

Bilden nedan exemplifierar den information som behövs i referenser till några olika källtyper.

 

Exempel på referens till en bok i 3 olika referensstilar

Harvard
Goffman, Erving (2014). Stigma: den avvikandes roll och identitet. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur
Oxford
Goffman, Erving, Stigma: den avvikandes roll och identitet, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014
Vancouver
Goffman E. Stigma: den avvikandes roll och identitet. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2014.

Exempel på referens till kapitel i bok i 3 olika referensstilar

Harvard
Wiklund Gustin, L. (2012). Medlidande. I Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, s. 307–318
Oxford
Wiklund Gustin, L; Medlidande; I Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik; Wiklund Gustin, Lena & Bergbom, Ingegerd (red.); 307–318; Lund; Studentlitteratur; 2012
Vancouver
Wiklund Gustin L. Medlidande. I Wiklund Gustin L, Bergbom I, redaktörer. Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur; 2012 s. 307–318

Exempel på referens till artikel i tidskrift i 3 olika referensstilar

Harvard
Hyde, Abbey (2000). Age and partnership as public symbols: stigma and non-marital motherhood in an Irish context. The European journal of women's studies. 7(1), s. 71-89
Oxford
Hyde, Abbey, 'Age and partnership as public symbols: stigma and non-marital motherhood in an Irish context', The European journal of women's studies., 7(1), s. 71-89, 2000
Vancouver
Hyde A. Age and partnership as public symbols: stigma and non-marital motherhood in an Irish context. The European journal of women's studies. 2000. 7(1), s. 71-89.

Exempel på referens till webbsida i 3 olika referensstilar

Harvard
Folkhälsomyndigheten (2013). Hygienrutiner och klädpolicy. http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/hygienrutiner-och-kladpolicy/ [2015-10-22]

Oxford
Folkhälsomyndigheten. Hygienrutiner och klädpolicy. 2013, http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/hygienrutiner-och-kladpolicy/ [hämtad 2015-10-22]

Vancouver

Folkhälsomyndigheten. Hygienrutiner och klädpolicy [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2013 [uppdaterad 2013-11-02; citerad 2015-10-22] Hämtad från: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/hygienrutiner-och-kladpolicy/