Fråga 1

Vilka av följande fall är exempel på plagiering?

A. Att använda hela eller delar av ditt ett arbete på kurs B som du tidigare skrivit och lämnat in på kurs A, utan att referera till källan.
B. Att kopiera ett stycke ur en annan författares text utan att citera källan.
C. Att använda någon annan students arbete och presentera det som ditt eget.


Välj samtliga korrekta svarsalternativ. Du kan inte gå vidare till nästa fråga om du valt ett felaktigt svarsalternativ, avmarkera i så fall detta.